Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás

Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás

Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás
7194 Kalaznó, Fő utca 179.

Látogathatóság

Előzetes jelentkezéssel: a helyi önkormányzatnál 06 74/488-014
Gyűjteménykezelő: Bodor Katalin
Telefon: 06/30-401-1464

A Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás Bodor Katalin budapesti építészmérnök kezdeményezésére és vezetésével 2005-ben nyílt meg a Kalaznó történetét bemutató kiállítással. Létrejöttét Kalaznó Község Önkormányzata és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. A kiállítás helyén korábban tűzoltószertár, majd később posta működött.

2012-ben az önkormányzati tulajdonú épületet A Fejlődő Kalaznóért Egyesület felújíttatta, és az időközben újabb anyagokkal bővült Gyűjteményt újrarendezte. A kívül-belül megújult Gyűjtemény ünnepélyes megnyitója 2012. augusztus 20-án volt.

Kiállításunk létrejöttét visszaemlékezéseikkel, családi levelesládáik megnyitásával, fényképeikkel, különböző tárgyak adományozásával, valamint munkájukkal 1999-2012 között sokan segítették.

Gyűjteményünkről

Kiállításunk anyagát hosszabb szöveggel, német nyelvű összefoglalóval egy kiadványban is megjelentettük Kalaznó címmel.

Gyűjteményünk német szobája szerepel a Mesélő házak című német tájházakat bemutató könyvben.

Gyűjteményünk a Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus utak című könyvben szerepel, mint egy állomáshely. 

A Gyűjtemény részei

I.Kalaznó története

Kalaznó történetét a település első írásos említésétől kezdődően napjainkig mutatjuk be. A szöveges anyag Jékely Berta néprajzos tanulmányának felhasználásával készült a szerző hozzájárulásával. Megismerkedhetünk a török hódoltság után a 18. században Kalaznóra telepített németek sorsával, akik egészen az 1946-47-es kitelepítésükig éltek e településen. Végig kísérhetjük az 1945-ben Kalaznóra telepített bukovinai székelyek hányattatásait a 18. századi Madéfalvi veszedelemtől egészen a dunántúli telepítésig és betekinthetünk az 1945-ben Felvidékről áttelepített magyar családok sorsába is. Foglalkozunk a gazdálkodással, az épített környezettel, a hitélettel és a mindennapok bemutatásával is. A tablók környezetében a gyűjtemény 180 leltározott műtárgya, viseletek, bútorok, munkaeszközök és más használati tárgyak segítségével német, székely, illetve felvidéki szobasarkot rendeztünk be.

A kiállítást Bodor Katalin rendezte, a megnyitó 2005-ben volt.

 

II.Hagyományos falusi tevékenységek

A kiállítási tablókon a méhészetet, juhászatot, szövést, kenyérsütést mutatjuk be. Bodor Katalin egy gyerekeknek szervezett programsorozatához kapcsolódóan olyan kalaznói idős emberekkel készített interjúkat, akik még gyakorolták, vagy máig gyakorolják ezeket a tevékenységeket. Volt közöttük, aki már legénykorában is juhász volt Bukovinában, mások mindennapjaihoz hozzátartozott a kenyérsütés, van, aki még napjainkban is méhészkedik, néhányan szőnek is. A tablókon az interjúk rövidített szövegei olvashatóak. Egy-egy tablóhoz kapcsolódva szerszámokat, munkaeszközöket is bemutatunk.

A kiállítást Bodor Katalin rendezte, a megnyitó 2008-ban volt.

Elekes Dénes Címzetes Püspök
Elekes Dénes Címzetes Püspök

Elekes Dénes Címzetes Püspöki Tanácsost 1925-ben Gyulafehérváron szentelték pappá. Istensegítsen 1928-ban kezdete meg szolgálatát. Sorsa 75 éven át, halálág összefonódott a bukovinai székelyek sorsával. 1945-ben Kalaznón telepítették le, itt is van eltemetve. Életútját fényképekkel, korabeli dokumentumokkal és a tárlóba helyezett személyes tárgyai segítségével mutatjuk be.

A kiállítást Takács Imre művészettörténész rendezte László Jánosné közreműködésével. A megnyitó 2008-ban volt.

IV.Kiss János (1901-1986) és Kiss Jánosné (1915-1986)

Kiss János és felesége Kiss Jánosné eleinte Bácskában, majd később Kalaznón több mint 25 évig voltak tanítók. Mindketten Kalaznó kulturális életének is meghatározói voltak, sokak számára példamutató volt életük és munkásságuk. Életútjukat tablókon és személyes tárgyaik segítségével mutatjuk be.

A kiállítást Bodor Katalin rendezte László Jánosné közreműködésével. A megnyitó 2011-ben volt.

V.A Fejlődő Kalaznóért Egyesület programjai

A 2006-ban alakult Egyesület számos gyermek és felnőtt kulturális programot szervezett a faluban, több kiállításon foglalkozott a bukovinai székely hagyományokkal, ismeretterjesztő előadásokat és gyerekfoglalkozásokat tartott, felújította a Becker forrást. 2006-2012 közötti programjainkból mutatunk be egy válogatást.

BODOR KATALIN
Gyűjteménykezelő (lbodor.kati@gmail.com)

A Fejlődő Kalaznóért Egyesület a teljes kiállítási anyag tulajdonosa.

Alapítva 2006-ban. Elnök: Bodor Katalin (2006-2012), László Jánosné (2012-2021), Pálinkás Norbert (2021-). Tagjai falubeliek, és nyaralók.

Segítőink:

Őslakosok:

†Gutermuth Erzsébet, Kriszt János, †Ludvig János, †Lux Henrik, †Muth Henrik, Koch Margit leszármazottai, Krausz János leszármazottai, Lux Margit leszármazottai, Rausch Henrik, Rausch Margit, Reith Margit leszármazottai.

Telepesek:

Banai Istvánné, †Bátor Gergelyné Kajtár Katalin, †Beréti István, †Csasznyi Sándor, †Elekes Pálné, Gergely Ambrusné, Gyarmati Szilveszter, †György Márton, †György Mártonné Lovász Mária, Héger Józsefné, Kajtár István, Kajtár Lázárné László Gizella, Krász Ernőné Elekes Ágnes, László János, Létai Zoltán, †Lovász József, Lovász Józsefné Lovász Zsuzsanna, Lázár Istvánné Kiss Sarolta, †Lőrincz Gergely, Lőrincz Gergelyné, †Lőrincz István, †Máté Ambrus, Nyisztor Antal, Pál Ferencné Turbuk Margit, †Pálinkás Imréné Tusa Zsuzsanna, †Papp Vilmosné Kajtár Sarolta, †Papp Vilmos, †Sebestyén Gyula, †Székely Gáborné Sípos Anna, Szőts Ambrus, †Szőts Ambrusné Szabó Teréz, †Tamás Istvánné Lőrinc Vilma, †Turbuk László, †Várda Ambrusné Szentes Borbála, Zakk Mihályné Várda Erzsébet.

Beköltözők, nyaralók és mások:

Adorján Sándor, Bodor Katalin, Boros Margit, Csillag Pál, Gaul Gézáné, Gáspár Gyula, Győriné Fogarasi Katalin, Győri Lajos, Jékely Berta, Jékely Zsolt, Kárpát Mária, Klézl Lajos, László Jánosné, Marczi Gézáné Reichart Erzsébet, †Morvai Zoltán, Nagy Lóránd, Nagy Lórándné, †Solymár Antal, Szalai András, Takács Imre, Takácsné Verő Mária, Takács Dániel, Takács János, Wéber Géza, Witzl Józsefné.

Kalaznó. Szerkesztette Bodor Katalin, Kalaznó, 2005. 72 old., német nyelvű összefoglalóval.

Mesélő házak, Magyarországi német tájházak és tájszobák, Harmadik bővített kiadás, Budaörs, 2010., szerkesztés és fordítás: Jaszmann Gabriella. Kalaznó, Tájszoba: 94-95. old.

Völgységi Múzeumi Tanösvény és Tematikus utak. Írta és szerkesztette Szőts Zoltán, Bonyhád, 2009. Völgységi települések: Néprajzi utak I. Tanösvény V. állomás 36-37. old.

Jékely Berta: Az építőkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón. Megjelent: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára Szekszárd, 2006 Tolna megyei levéltári füzetek 11. 327. old. képekkel, dokumentumokkal.

Scroll to Top