Kalaznó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2018. ( V. 31.) önkormányzati rendelete Kalaznó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (III.12 ) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-05-31-tól

Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A képviselő – testület a 2017. évi önkormányzati szintű költségvetése előirányzatainak fő összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. tárgyévi költségvetési bevételek előirányzata: 94 286 848 forint,
  2. tárgyévi költségvetési kiadások előirányzata: 94 286 848 forint,
  3. költségvetési többlet/költségvetési hiány: 771 447 forint,
  4. finanszírozási célú műveletek bevételei: 771 447 forint,

ezen belül:

 – a működési célú műveletek bevételei: 87 372 301 forint,

– a felhalmozási célú műveletek bevételei: 1 778 344 forint,

  1. finanszírozási célú műveletek kiadásai: 771 447  forint,

ezen belül:

– a működési célú műveletek kiadásai: 771 447 forint,

– a felhalmozási célú műveletek kiadásai: 0 forint,

  1. költségvetésének bevételi főösszege: 94 286 848 forint,
  2. költségvetésének kiadási főösszege: 94 286 848 forint.„

 

2. §

(1) Kalaznó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017. (III.12) önkormányzati rendeletének mellékletei – „ 2017. évi költségvetés mellékletei” -, a Rendelet mellékleteivel – 5./2018.(V.31.) önkormányzati rendelet mellékletei”-, módosul.

 

3. § Záró rendelkezések

 

Ez a rendelet 2018. május hó 31. napon lép hatályba.

 

Kalaznó, 2018. május 31.

 

 

László János

Széll Aranka

polgármester

jegyző

 

Záradék:

A rendelet 2018. május. hónap 31. nap 14, 00 óra 20 perckor kihirdetésre került.

Kalaznó, 2018. május hónap 31. nap

 

Széll Aranka

jegyző

52018.(V.31.) önkormányzati rendelet mellékletei

Scroll to Top