Kalaznó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Képviselő – testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

  1. §

Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

László János Széll Aranka
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2015.02.15.

Széll Aranka

jegyző

Scroll to Top