Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat településkép védelméről szóló többször módosított 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2020-12-18-tól

Kalaznó Község Önkormányzatának polgármestere az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a Településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

 

  1. §

Kalaznó Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló többször módosított 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete az alábbi sorszámokkal egészül ki:

 

„26.)        291 hrsz        Petőfi u. 149.       Lakóház, gazdasági épület

27.) ”      133 hrsz         Fő u. 118.             Lakóház, gazdasági épület

 

 

 

Frei-Kovács Mónika                                             Tokainé dr. Mézes Mária

polgármester                                                                 jegyző

 

Ezen rendelet 2020. december 18. napon kihirdetve.

 

Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top