Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat településkép védelméről szóló többször módosított 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2020-08-26-tól

Kalaznó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kalaznó Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

  1. §

Kalaznó Község Önkormányzata a Településkép védelméről szóló többször módosított 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete az alábbi sorszámokkal egészül ki:

 

„23.)        267 hrsz        Petőfi u. 127.       Lakóház

24.)           94 hrsz        Béke u. 80.           Lakóház

25.)          12 hrsz         Kossuth u. 8.        Lakóház”

 

Frei-Kovács Mónika Tokainé dr. Mézes Mária
polgármester jegyző

 

Ezen rendelet 2020. augusztus 25 napon kihirdetve.

 

Tokainé dr. Mézes Mária

jegyző

Scroll to Top