Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.16.) rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő – testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

  1. kiadási főösszegét 113.102.439,- Ft-ban, azaz száztizenhárommillió-százkettőezer-négyszázharminckilenc/00 forintban,
  2. bevételi főösszegét 113.102.439,- Ft-ban, azaz száztizenhárommillió-százkettőezer-négyszázharminckilenc/00 forintban állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeket összesítve tartalmazó 1.melléklet helyébe e rendelet 1.melléklete, a működési és felhalmozási kiadásait feladatonként és bevételi forrásonként tartalmazó 2.melléklet helyébe e rendelet 2.melléklete lép.

3. § Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként tartalmazó 3.melléklet helyébe e rendelet 3.melléklete, az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként tartalmazó 4.melléklet helyébe e rendelet 4.melléklete lép.

4. § Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazó 5.melléklet helyébe e rendelet 5.melléklete, a működési és felhalmozási célú tartalékokat tartalmazó 6.melléklet helyébe e rendelet 6.melléklete lép.

5. § Az Önkormányzat felújítási, és felhalmozási kiadásait tartalmazó 10.melléklet helyébe e rendelet 7.melléklete lép.

6. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tartalmazó 14.melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

7. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022.évi tervezett alakulását tartalmazó 16. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

8. § Ezen Rendelet a kihirdetést kivető napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kihirdetve: Kalaznó, 2021. február 26.

Frei -Kovács Mónika
polgármester
Tokainé dr. Mézes Mária
jegyző

1. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2020. év

1. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

2. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

2. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

3. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

3. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

4. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

4. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

5. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

5. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

6. melléklet

Működési és felhalmozási célú tartalékok

6. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

7. melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként

7. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

8. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terv

8. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

9. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi tervezett alakulása

9. melléklet 3-2021.(II.26.).pdf

Scroll to Top