Közmeghallgatás helyett tájékoztató

Kalaznó Község Képviselő-testülete

7194 Kalaznó, Fő u. 176.
06 74/488-014
E-mail: onkormanyzat[kukac]kalazno.hu


Tájékoztató

Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i ülésén döntött arról, hogy a Kormány által hirdetett koronavírus járvány elleni veszélyhelyzet miatt a 2020. évben nem tart közmeghallgatást. Ennek tekintetében szórólap útján tájékoztatja a lakosságot a 2019. októberi önkormányzati választások után történt fontosabb eseményekről.

Elsősorban az önkormányzat által beadott pályázatokról és eredményeiről:

 • Közmunkaprogram pályázat, 10 fő foglalkoztatása 1 évre, elnyert,
 • Területi Operatív Program pályázat keretében, 1 fő foglalkoztatása, 9 hónapra 1,5 millió Ft értékben, elnyert, megvalósult,
 • Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításban a Temető feljáró, a Fő utca vége (Libafarok) és a Petőfi utca nyugati szakasza 30 millió Ft értékben, tartaléklistán,
 • Önkormányzati járda felújításának anyagtámogatása a Libafarok járdáira 5 millió Ft értékben, tartaléklistán,
 • Művelődési Ház felújítása 30 millió Ft értékben, tartaléklistán,
 • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (kistraktor, padkakasza, gémes zúzó, talajmaró 15 millió Ft értékben, tartaléklistán,
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a Béke utca teljes szakaszán lévő járda építése 23,5 millió Ft értékben, elutasítva,
 • Temető fejlesztése programban Ravatalozó felújítása urna fallal, 30 millió Ft értékben, elutasítva,
 • Polgármesteri Hivatal felújítása 30 millió Ft értékben, elutasítva,
 • Önkormányzati kerékpárút építése, mely a két nagyhidat összekötő Petőfi utcai útszakasz felújítását jelenti, 50 millió Ft értékben, elnyert,
 • Falusi Civil Alap Program keretében a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületének felújítása 6 millió Ft értékben, elnyert,
 • Bursa Hungarika Felsőoktatási Intézményben tanuló hallgatók ösztöndíj pályázatán 1 fő vett részt a településen, elnyert,
 • LEADER Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 2020. program keretében a Fő u. 189. szám alatti épület (volt vegyesbolt) felújítása, 5 millió Ft értékben, beadásra vár,
 • Biológiai egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítése Kalaznón, beadásra vár,
 • Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, 666 ezer Ft összegben, elnyert.

Kalaznó Község Önkormányzatának a 2020. évben az előző évekről visszafizetési kötelezettségei keletkeztek a Magyar Államkincstár felé:

 1. 2018. évi az önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatásának visszafizetése 3,6 millió Ft összegben,
 2. 2018. évi önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatai támogatásának visszafizetése 54 ezer Ft összegben,
 3. 2019. évi Falugondnoki szolgáltatás fel nem használt része 612 ezer Ft összegben.

Ezen összegeket az önkormányzat az idei évi költségvetéséből visszafizette, melynek következtében az önkormányzat további önerős fejlesztéseket nem tud végrehajtani.

Kalaznó Község Önkormányzata a választások után is a Hőgyész Közös Önkormányzati Hivatallal együtt működött tovább, viszont 2020. január 1-vel csatlakoztak hozzánk Szakály, Mucsi, és Dúzs községek önkormányzatai. A teljes ügyintézési feladatokat évek óta Hőgyészen, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, kivéve 2020. január 1-től a szociális ügyeket és az anyakönyvi feladatokat, melyeket helyben intézünk.

Kalaznó Község új jegyzője Tokainé dr. Mézes Mária. Elérhetősége a hőgyészi közös önkormányzati hivatal telefonszámain: 74/488-311, vagy 74/588-060.

Az önkormányzat informatikai beruházása folytán Kalaznó községnek új honlapja a kalazno.hu, melyen folyamatos információk közzététele segíti az odalátogatókat.

A központi hétközi és hétvégi ügyelet hőgyészi telephellyel megszűnt, ezért 2020. november 1-vel a Tamási Központi Orvosi Ügyelet látja el ezt a feladatot az alábbi címen és elérhetőségen: 7090 Tamási, Dózsa Gy. út 18-22., telefon: 74/570-028.

A jelzőrendszer alapú házi segítségnyújtást szorgalmazta az önkormányzat az idei évben, mely napi 90,- Ft-os térítési díjjal, és legalább 8 fős létszámmal indítható lett volna.

2020.szeptember 1-től az önkormányzat kötelező feladatai ellátása érdekében szerződést kötött gyepmesteri feladatokra az AlphaVet Kft-vel a Tamási Kistérségi Társulás keretein belül. E feladat közé tartozik a chip, és oltás nélküli ebek befogása, menhelyre való elszállítása. A kutyatartás szabályairól korábban írásban tájékoztattuk a lakosságot, melynek hatása eredménytelen volt, és ez több kutyatámadáshoz vezetett.

A Tolnai Erdőkért Alapítvány szervezésében a Tolnai Zöldút programsorozat keretében augusztus hónap folyamán a Kalaznói önkormányzat képviseltette magát a „Családi Piknik” rendezvényen, melyre a helyi termékek standjával vonultunk ki nagy sikerrel.

Ez év június elején a nagy mennyiségű lezúduló csapadékkal érkező sárlavina eltakarítása nagy terhet rótt az önkormányzatra. Vis maior pályázat benyújtásának lehetőségét megvizsgálva a hatóságok helyszíni szemléje során kiderült, hogy kár csak a gondozatlan Béke utca alsó szakaszának árkaiban keletkezett. Több szakember helyszíni bejárása során megállapítást nyert, hogy a csapadékvíz elvezetéséül szolgáló árkok több évtizedes gondozatlansága miatt ez a pályázat nem beadható. A jelenlegi vezetés úgy döntött, hogy 2021-ben településfejlesztési terveket, projektet ad be ennek orvoslására. A megyei felmérések során Kalaznó 150 millió Ft-os támogatási igényt jelzett a közgyűlés felé. A pályázatok jövő év tavaszán fognak megnyílni.

Több panasz érkezése után a Béke utca tehermentesítésére Beréti Zoltán alpolgármester kezdeményezésére, 4 földtulajdonos támogatásával új híd épült, melyhez súlykorlátozást vezettünk be az utca felső szakaszára.

Kalaznó Község Képviselő-testülete az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, valamint a pályázatokon való részvételi előnyünket növelve 2020. július 15-i ülésén bevezette a Helyi Iparűzési Adót. A rendelet 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Községünkben 2020. október 1-jétől megüresedett a falugondnoki állás. Azóta a szolgálatot a polgármester és az alpolgármester látta el. A pozíciót Kvell Alexandra Bianka 2020. november 17-től tölti be. A falugondnoki szolgálat működésének hatékonyabbá tétele érdekében átszervezést tervezünk, mely érinti a faluban lévő szolgáltatások hiányának pótlását. Kérünk mindenkit, hogy segítsék a falugondnok munkáját, tanulását és tapasztalatszerzését a faluban, és forduljanak hozzá bizalommal!

Bármilyen kérdés, vélemény, észrevétel merül fel a leírtakkal kapcsolatban, kérjük írásban vagy e-mail címen az alábbi elérhetőségeken tegyék meg:

7194 Kalaznó, Fő u. 176. szám alatt, vagy az onkormanyzat[kukac]kalazno.hu email címen.

Kalaznó, 2020. november 17.

Kalaznó Község

Képviselő-testülete

Scroll to Top