Kalaznó Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére pályázatot hirdet 2021. június

Kalaznó Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kalaznó Község Önkormányzata


falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7191 Kalaznó, Kalaznó község közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • falugondnoki alapképzettség, vagy megszerzésének vállalása,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • önálló munkavégzésre való képesség

 

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskola/gimnázium, falugondnoki alapképzettség megléte,
 • gépjárművezetési gyakorlat, balesetmentes vezetés

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű: kommunikációs készség,
 • Jó szintű empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a 3 hónapos próbaidő vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők teljeskörűen megismerhetik és személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
 • Falugondnoki alapképzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátásához szükséges képzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül megszerzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frei-Kovács Mónika polgármester nyújt, a 74/488-014-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalaznó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7194 Kalaznó, Fő utca 176.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K1/202/2021., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 • Személyesen: Frei-Kovács Mónika polgármester, Tolna megye, 7194 Kalaznó, Fő utca 176.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kalazno.hu – 2021. június 18.

 

Scroll to Top